Siivousalan päällikkötehtävissä olen toiminut sekä julkisella sektorilla että yrityksissä. Työtehtävinä ovat olleet siivouspalvelutuotannon johtaminen sekä ostetun palvelun hankinta ja sopimusaikainen johtaminen. Opettajana ja kouluttajana olen toiminut puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan tutkinnoissa.

Koulutus

Restonomi (AMK) palvelujen tuottamisen ja johtamisen koulutusohjelma
Ammatillinen opettaja
Siivousteknikko
JET (Johtamisen erikoisammattitutkinto)
SFS 5994 INSTA 800 taso 4 henkilösertifiointi
Näyttötutkintojen järjestämisen kehittämiskoulutus (näyttötutkintomestari NTM)

 

linkedin Tiina Rinta-Erkkilä
Löydät minut myös Linkedinistä!