Siivouksen asiantuntijapalvelut siivoupalveluja tuottaville ja siivouspalveluja ostaville julkisille toimijoille ja yrityksille.

Siivousalan työkokemukseni koostuu julkisen toimijan ja yritysten päällikkötehtävistä sekä julkisen toimijan siivouspalvelujen kilpailuttamisesta ja ostettujen palvelujen ohjauksesta. Olen toiminut opettajana ja kouluttajana puhtaus- ja kiinteistöplvelualan tutkinnoissa sekä toisen asteen koulutuksessa että aikuiskoulutuksessa.

Koulutus

Restonomi (AMK) palvelujen tuottamisen ja johtamisen koulutusohjelma , siivousteknikko, ammatillinen opettaja

INSTA 800:2010- siivouksen teknisen laadun mittaus- ja arviointijärjestelmä Tietotaso 4 henkilösertifiointi

Näyttötutkintojen järjestämisen kehittämiskoulutus ( näyttötutkintomestari NTM)

kuvitus