Puhtausalan asiantuntijapalvelut siivouspalveluja tuottaville ja ostaville julkisille toimijoille ja yrityksille

  • Siivoustyön mitoitus sisältäen tarvekartoituksen, laskennan Cleannet-ohjelmistolla ja tulosten esittelyn
  • Siivoustyön mitoituksen käyttöönoton suunnittelu ja ohjaus
  • Siivoussuunnitelmien laadinta uusien toimitilojen valmistuessa tai toiminnan muuttuessa
  • Siivouspalvelujen hankinta kilpailutuksen suunnittelusta sopimusvaiheeseen
  • Palvelu- ja laatukuvausten laadinta
  • Toteutuvan siivouksen laadun arviointi- ja seurantapalvelut
  • Ammattihenkilöstön koulutus-, perehdytys- ja valmennuspalvelut työpaikalla
  • Siivoustyönjohto ja opetushenkilöstön sijaisuuspalvelut sekä projektiluonteiset tehtävät

tausta