Puhtausalan asiantuntijapalvelut siivoupalveluja tuottaville ja siivouspalveluja ostaville julkisille toimijoille ja yrityksille

Työmäärä- ja kustannuslaskenta

Palvelukuvausten laadinta

Siivouspalvelun hankinta ja kilpailutusprosessin hoitaminen

Toteutuvan siivouksen laadun arviointi- ja seurantapalvelut

Ammattihenkilöstön koulutus-, perehdytys- ja valmennuspalvelut työpaikalla.

tausta